Tư vấn lựa chọn loại hình thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, theo quy định của Pháp luật Việt Nam, bạn có 4 loại hình doanh nghiệp để lựa chọn khi thành lập công ty, bao gồm: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh.

 

Trong đó, Chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân và Thành viên hợp danh của Công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Chính vì vậy, 2 loại hình doanh nghiệp này thường rất ít nhận được sự lựa chọn của các chủ doanh nghiệp.

 

Bài viết dưới đây sẽ so sánh sự giống và khác nhau giữa Công ty TNHHCông ty Cổ phần để bạn lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất khi thành lập doanh nghiệp/ công ty.

Lua chon loai hinh doanh nghiep tnhh cp - Tư vấn lựa chọn loại hình thành lập doanh nghiệp

Chọn thành lập doanh nghiệp/ công ty theo loại hình nào phù hợp?

 

Sự giống nhau giữa Công ty TNHH và Công ty Cổ phần

  • Công ty TNHH và Cổ phần đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp.
  • Tất cả thành viên hay cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.
  • Thành viên công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân.
  • Chức năng hoạt động kinh doanh là như nhau, không bị giới hạn số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 

Sự khác nhau giữa công ty TNHH và Công ty Cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH
Vốn điều lệ: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Vốn điều lệ được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của thành viên.
Số lượng thành viên: Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối đa không vượt quá 50.

 

Khả năng huy động vốn: Rất cao, thông qua việc phát hành cổ phiếu. Một tổ chức hay cá nhân bất kỳ muốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần chỉ cần đầu tư vốn mua cổ phiếu, tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty. Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới khi được sự thống nhất của tất cả các thành viên.
V/v Chuyển nhượng vốn: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trong thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Sau ba năm, cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần. Thành viên được phép chuyển nhượng vốn góp cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết.
V/v Điều hành và quản lý: Khá phức tạp do số lượng cổ đông có thể rất lớn, bao gồm những người không quen biết, thậm chí có thể phân hóa thành các nhóm cổ đông đối lập nhau về lợi ích. Không quá phức tạp do số lượng các thành viên không nhiều, thường là người quen biết, tin cậy nhau.
Cơ cấu tổ chức: Công ty Cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát. Công ty TNHH có từ hai TV trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty TNHH có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

 

Thành lập doanh nghiệp loại hình nào? Lời khuyên từ chúng tôi

quy trinh thanh lap cong ty 2 1 - Tư vấn lựa chọn loại hình thành lập doanh nghiệp

Lời khuyên từ chúng tôi để có sự lựa chọn phù hợp nhất

 

Về quan điểm chung, thì mọi người thường thấy công ty Cổ phần có uy tín và quy mô hơn công ty TNHH. Tuy nhiên, khi xét về khả năng hoạt động kinh doanh thì 2 loại hình doanh nghiệp này là như nhau. Nếu bạn nghĩ rằng nên chọn loại hình doanh nghiệp nào đơn giản về thủ tục pháp lý, thủ tục thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp và hoạt động, thì với tất cả kinh nghiệm của mình, TIM SEN khuyên bạn nên thành lập công ty TNHH. Còn nếu bạn muốn hoạt động loại hình doanh nghiệp có khả năng hoạt động rộng, linh hoạt cơ cấu và huy động vốn thì doanh nghiệp Cổ phần là lựa chọn phù hợp.

 

Nếu bạn còn những băn khoăn trong quá trình thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của TIM SEN sẽ hỗ trợ Quý khách những giải pháp tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0903 016 246

0903.016.246