Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bạn đang tìm hiểu về loại hình của công ty TNHH 2 thành viên và mong muốn thành lập công ty này. Nhưng bạn chưa biết rõ về quy trình, thủ tục, hồ sơ pháp lý cũng như tài chính của loại hình công ty này. TIM SEN sẽ tư vấn chi tiết về quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên dưới nội dung bài viết này. Hãy cùng theo dõi và tìm hiểu ngay nhé.

1 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Thế nào là Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có:

 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Có số lượng thành viên từ 2 đến không quá 50.
 • Các thành viên của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Phần vốn góp sẽ được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
 • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên

Để thành lập công ty TNHH 2 thành viên, các nhà đầu tư cần biết những đặc điểm sau:

 

2 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Các đặc điểm mà các nhà đầu tư phải biết trước khi đăng ký thành lập công ty TNHH HTV

✒️Về thành viên công ty

 • Về số lượng thành viên: tối thiểu là 2 và tối đa không vượt quá 50 thành viên.
 • Về tư cách thành viên: cá nhân, tổ chức có quốc tịch tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Xem thêm:

✒️Vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn của các thành viên góp vào công ty.Thành viên góp vốn vào cho công ty phải đủ và đúng loại tài sản như cam kết trong thời hạn 90 ngày (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Nếu thành viên chưa góp vốn hoặc góp vốn không đủ như cam kết thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp).

✒️Trách nhiệm tài sản của nhân viên

Công ty TNHH 2 thành viên là công ty có tư cách pháp nhân nên sẽ tự chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình.Các thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

✒️Tư cách pháp nhân

Công ty TNHH hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì thế nên công ty có thể nhân danh chính mình trong mọi hoạt động kinh doanh hoặc các giao dịch.

✒️Huy động vốn

Công ty TNHH 2 thành viên không được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần vì cổ phần là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ phần nhằm huy động vốn.Tuy nhiên, công ty vẫn có thể huy động vốn bằng cách áp dụng các phương thức sau:

 • Kết nạp thêm thành viên mới (không vượt quá 50 thành viên);
 • Huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;
 • Huy động vốn thông qua các hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức;
 • Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu.

✒️Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của loại hình công ty này khá chặt chẽ. Bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên thì phải có Ban kiểm soát; nếu ít hơn 11 thành viên thì việc thành lập Ban kiểm soát phải phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Quyền, nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ làm việc của Ban kiểm soát đều là do “Điều lệ công ty quy định”.

Ưu và nhược điểm nếu chọn loại hình công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên có rất nhiều ưu điểm. Song song đó cũng tồn tại một số nhược điểm.

 

3 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Ưu điểm và hạn chế khi chọn công ty TNHH hai thành viên trở lên

✒️Ưu điểm

 • Các thành viên góp vốn cho công ty có thể là những người quen biết, tin tưởng nhau nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.
 • Vấn đề chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi của các thành viên, ngăn chặn người lạ vào công ty.
 • Do có nhiều chủ sở hữu nên có vốn nhiều hơn. Nên có vị trí tài chính tạo khả năng tăng trưởng cho doanh nghiệp.

✒️Nhược điểm

 • Do có số lượng thành viên góp vốn nhiều nên không được các ngân hàng đánh giá cao cũng như đối tác cho vay vốn. Bên cạnh đó, loại hình này không có quyền phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động vốn hạn chế.
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên là gì?

 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021”
 • Công ty TNHH 2 thành viên là công ty có từ 2 đến 50 cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn.
 • Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp (trừ một số trường hợp trong quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14).
 • Đối tượng không thể tham gia góp vốn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cá nhân hoặc tổ chức làm việc cho Quân đội Nhân dân Việt Nam; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người chưa đủ 18 tuổi; không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi nhân sự.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14 ở các Điều 51, 52 và 53.
 • Đặt tên công ty theo quy tắc “loại hình doanh nghiệp + tên riêng“. Lưu ý, tên công ty không trùng lập, công kích hoặc lăng mạ cá nhân/tổ chức khác.
 • Địa chỉ trụ sở Công ty TNHH hai thành viên phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam và được xác định cụ thể.
 • Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

 

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Theo quy định tại các Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu của đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định.
 • Chuẩn bị sẵn dự thảo Điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên.
 • Danh sách thành viên góp vốn và các giấy tờ kèm theo, cụ thể:
  • Thành viên cá nhân: Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn.
  • Thành viên tổ chức trong nước: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ liên quan; văn bản ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu công chứng của người đại diện pháp lý.
  • Thành viên tổ chức nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của đơn vị đăng ký (không quá 3 tháng khi trước thời điểm nộp hồ sơ).
  • Văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về vốn pháp định theo quy định của pháp luật (tùy ngành nghề).
  • Chứng chỉ hành nghề giám đốc/tổng giám đốc và các cá nhân khác tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên (tùy ngành nghề).

 

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên được tiến hành theo các bước:
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH với đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 3: Nhận kết quả của hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH;
 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp, nghĩa là sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần phải thông báo công khai về thông tin đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia;
 • Bước 5: Làm thủ tục và khắc con dấu pháp nhân doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, hình thức và nội dung của con dấu, tuy nhiên con dấu cần phải đảm bảo:
  • Thể hiện đầy đủ thông tin: Tên doanh nghiệp + Mã số doanh nghiệp;
  • Sử dụng khuôn dấu tròn;
  • Không nên để thông tin quận của trụ sở khắc trên con dấu.

 

Các việc cần làm sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện kế tiếp các thủ tục dưới đây:

 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông tin thuế bao gồm: tài khoản ngân hàng và thông tin kế toán.
 • Mua chữ ký số và sử dụng chữ ký số điện tử để kê khai và nộp thuế.
 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành kê khai và lệ phí môn bài cho doanh nghiệp.
 • Đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.
 • Báo cáo thuế, và làm sổ sách thuế theo tháng/quý/năm.

Trình tự đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành viên

Dưới đây là trình tự 2 trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên mà bạn cần biết.

✒️Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1: Đăng nhập trang: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu

Bước 3: Chọn “đăng ký doanh nghiệp”

Bước 4: Chọn “Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng”

Bước 5: Chọn “Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”

Bước 6: Chọn “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên”

Bước 7: Chọn “Bắt đầu”

✒️Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1: Đăng nhập trang: https://dangkykinhdoanh.gov.vnBước 2: Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu

Bước 3: Chọn “đăng ký doanh nghiệp”

Bước 4: Chọn “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”

Bước 5: Chọn “Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”

Bước 6: Chọn “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên”

Bước 7: Chọn “Bắt đầu”

Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành Viên tại TIM SEN

Về quy trình chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, các bước thực hiện đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên giống như các bước thực hiện mà TIM SEN đã tư vấn và hướng dẫn thành lập công ty TNHH 1 thành viên ở những bài trước. Bao gồm các bước:

 

4 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tim Sen

▶Bước 1: Chuẩn bị thông tin

Các thông tin khách hàng cần chuẩn bị như sau:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ
 • Số lượng thành viên
 • Tỷ lệ góp vốn mỗi thành viên
 • Người đại diện pháp luật.
 • CMND hoặc căn cước hoặc hộ chiếu photo công chứng của thành viên và người đại diện pháp luật
 • Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu photo của các thành viên và người đại diện pháp luật;

▶Bước 2: Gửi thông tin cho TIM SEN soạn hồ sơ

Sau khi những thông tin đã được chuẩn bị ở bước 1, Quý khách hàng vui lòng gửi cho bộ phận tiếp nhận thông tin của TIM SEN để chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ.

▶Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thông tin

Sau khi hồ sơ được soạn thảo sẽ được gửi trực tiếp đến quý khách hàng. Quý khách cần kiểm tra các thông tin bên trong để chắc chắn mọi thứ đều chính xác.

▶Bước 4: Ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho nhân viên TIM SEN và thanh toán phí dịch vụ

Khi đã kiểm tra thông tin, Quý khách tiến hành ký vào hồ sơ, sau đó nộp hồ sơ cũng như trả phí cho việc thành lập.

▶Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận + Dấu tròn

TIM SEN sẽ thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Sau khoảng 4 ngày làm việc, Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như mẫu dấu pháp nhân doanh nghiệp, đồng thời công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia.

Một số lưu ý khi đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Khi đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên, doanh nghiệp cần lưu ý:

 

5 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Những lưu ý khi đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên

✒️Lựa chọn tên công ty

Chọn tên cho công ty phải đảm bảo có đầy đủ 2 yếu tố: loại hình công ty và tên riêng.
 • Loại hình công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên hoặc viết tắt là công ty TNHH;
 • Tên riêng là tên của doanh nghiệp, được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, các chữ W, Z, J, F và chữ số, ký hiệu.

✒️Địa chỉ trụ sở công ty TNHH 2 thành viên

Địa chỉ trụ sở công ty là địa điểm liên lạc nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định gồm: số nhà; ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

✒️Ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ngành nghề kinh doanh của công ty phải là ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
 • Nếu ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ được ghi theo ngành, nghề quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.
 • Nếu ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế và không được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận.

✒️Vốn điều lệ với công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp vào công ty. Trong thời hạn 90 ngày, các thành viên phải góp đủ số vốn góp đã cam kết kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay, chi phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên rất tiết kiệm. Bạn có thể tham khảo chi tiết trong bảng dưới đây:

 

DỊCH VỤ

CHI PHÍ

Lệ phí đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

100.000 đồng

Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

100.000 đồng

Chi phí khắc dấu tròn doanh nghiệp

400.000 đồng

Chi phí mua chữ ký số khai thuế

Tùy theo thời hạn đăng ký, liên hệ để nhận được giá ưu đãi.

Chi phí mở tài khoản ngân hàng

Miễn phí, kí quỹ 1.000.000 đồng

Chi phí mua hoá đơn điện tử và phát hành hoá đơn

Tùy theo số lượng hóa đơn, liên hệ để nhận được giá ưu đãi nhất.

Lệ phí môn bài cần đóng của doanh nghiệp hằng năm, phụ thuộc vào mức vốn điều lệ đăng ký

2.000.000 đồng hoặc 3.000.000 đồng

Các loại chi phí khác

Bảng hiệu; Dấu tên;…

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian tùy vào sự điều chỉnh, sửa đổi của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tại TIM SEN

 

6 thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien - Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Dịch vụ thành lập công ty uy tín – chuyên nghiệp của Tim Sen

Đối với việc thành lập công ty của các loại hình doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH 2 thành viên nói riêng. Thay vì tự đăng ký kinh doanh thì quý khách còn có thể nhờ sự hỗ trợ từ các dịch vụ thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp. Để được cung cấp những thủ tục đăng ký được cập nhật mới, chuyên nghiệp nhất. Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

Đến với dịch vụ TIM SEN – Với hơn 15 năm kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ những chuyên gia tư vấn có kiến thức vững vàng, trình độ chuyên môn cao cũng như hiểu rõ về quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn, hướng dẫn các bước thực hiện, đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên đầy đủ, chính xác, cụ thể nhất. Đưa ra những giải pháp tối ưu tốt nhất để quý khách dễ dàng lựa chọn.

Đến nay đã có hơn 2.500 khách hàng tin tưởng và hài lòng về dịch vụ thành lập công ty tại đây.

Bên cạnh đó, các gói chi phí thành lập trọn gói cũng hợp lý phù hợp với những điều kiện của quý khách hàng, giúp tiết kiệm chi phí khi thành lập công ty.

Đến với TIM SEN Quý khách hàng sẽ được trải  nghiệm dịch vụ theo tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chuyên viên tận tâm, hỗ trợ nhiệt tình cùng với việc mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối chắc chắn sẽ mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng nhất.

Quý khách có nhu cầu cần thành lập công ty, TIM SEN sẽ hỗ trợ 7 ngày trong tuần với hotline 0903 016 246.