Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Để bắt kịp xu thế hội nhập, xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ giữa các quốc gia, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Vậy cần đáp ứng điều kiện gì, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện trình tự thủ tục ra sao để thành lập trung tâm. Trong bài viết này, TIM SEN sẽ tổng hợp thông tin mới nhất về điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ!

thanh lap trung tam ngoai ngu 1 - Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Vì sao phải xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ?

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 138/2013/NĐ-CP có quy định: Hành vi tự ý thành lập Trung tâm tin học, ngoại ngữ mà không có giấy phép thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng. Đồng thời buộc chấm dứt hoạt động với Trung tâm ngoại ngữ vi phạm lỗi.

Đối tượng có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ tại Điều 2 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), hiện có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ: 

 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập;

Có thể thấy, bất kỳ cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội nghề nghiệp hợp pháp có thể tự mình xây dựng trung tâm ngoại ngữ.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần đáp ứng các điều kiện sau: 

 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Ngoài ra, các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp thành lập trung tâm còn cần đáp ứng được các điều kiện về người thành lập trung tâm, cơ sở vật chất, nhân sự giảng dạy,… Cụ thể như sau:

Điều kiện về người thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động của trung tâm, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giám đốc trung tâm cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
 • Giám đốc trung tâm được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập trung tâm bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
thanh lap trung tam ngoai ngu 2 - Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất giảng dạy

Điều kiện về nhân sự giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy, hướng dẫn trực tiếp các học viên. Do vậy nhân sự giảng dạy tại trung tâm phải đảm bảo về trình độ chuyên môn và các yêu cầu về bằng cấp như có bằng Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có thể bao gồm: giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người bản ngữ,… 

 • Trường hợp giáo viên là người Việt Nam cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Trường hợp giáo viên là người nước ngoài cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Các điều kiện khác theo quy định hiện hành 

 • Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng.

VD: Trung tâm ngoại ngữ Sunshine

 • Tên của trung tâm không được trùng với tên của trung tâm đã thành lập trước đó; không dùng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;
 • Trung tâm ngoại ngữ cần có tên giao dịch bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác);
 • Tên trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch khác. 

Hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm: 

 1. a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm;
 2. b) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ; 
 3. c) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung:
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; 
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; 
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; 
 • Cơ sở vật chất của trung tâm; 
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); 
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập

 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (có ngành nghề về dạy ngoại ngữ);
 • Hợp đồng thuê, mượn trụ sở nơi đặt trụ sở của trung tâm có công chứng (thời hạn thuê ít nhất 01 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ); Diện tích đảm bảo 1,5m2/1 học viên). Diện tích 1 phòng học 30m2;
 • Giấy cam kết phòng cháy chữa cháy; 
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm;
 • Danh sách giáo viên giảng dạy, nhân viên trung tâm;
 • Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác;
 • Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý cho mở trung tâm;

Đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ

 • Văn bản xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực giáo dục của cơ sở giáo dục ít nhất từ 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn giáo dục hoặc giảng dạy;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4, có xác nhận của UBND phường nơi cư trú;
 • Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc Bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác liên quan;
 • Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 6 tháng gần nhất;
 • Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực khác tương đương.

Đối với giáo viên

 • Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành sư phạm ngoại ngữ hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Nơi công tác hiện tại;
 • Hồ sơ lao động gồm: sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe (thời hạn 6 tháng gần nhất), đơn xin việc.
thanh lap trung tam ngoai ngu 3 - Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Giáo viên trung tâm cần đủ điều kiện về học vấn và bằng cấp

Đối với nhân viên khác 

 • Kế toán: Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp và bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Tư vấn viên: Bản sao chứng thực bằng đại học tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Thủ quỹ: Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp; Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Bảo vệ: Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hồ sơ lao động gồm: sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe (thời hạn 6 tháng gần nhất), đơn xin việc.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ chứng thực phải có thời hạn trong vòng 6 tháng gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ.

Trình tự thủ tục cấp phép thành lập

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, trình tự thủ tục cấp phép thành lập trung tâm được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo một trong các cách sau:
  • Cách 1: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm.
  • Cách 2: Truy cập Cổng thông tin trực tuyến: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ để nộp hồ sơ qua mạng.
 • Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ theo quy định. 
 • Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Trường hợp chưa ra quyết định sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do. 

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở đâu ?

Theo quy định tại điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018, thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc về:

 1. a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 2. b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 3. c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

Tổng chi phí dịch vụ thành lập trung tâm

Để thành lập trung tâm tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật,… sẽ cần mất khá nhiều chi phí. Trong đó các khoản chi phí cho dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ bao gồm:

 • Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Phí mua chữ ký số;
 • Phí khắc dấu doanh nghiệp;
 • Lệ phí môn bài;
 • Và một vài chi phí phát sinh khác.

Có thể tạm ước tính chi phí cho dịch vụ thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ hiện nay dao động trong khoảng 24.000.000 – 40.000.000 đồng (tùy từng trường hợp).

Một số câu hỏi thường gặp

Thời hạn xin giấy phép thành lập trung tâm là bao lâu?

Pháp luật quy định về thời hạn xin giấy phép thành lập trung tâm là trong vòng 10 – 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đồng thời cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập phải đáp ứng được các điều kiện đã đề cập ở phần trên. 

Thủ tục thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

Thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ được thực hiện theo trình tự các bước:

 • Bước 1: Thành lập trung tâm theo mô hình công ty, doanh nghiệp;
 • Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho chi nhánh mới.

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ ở TIM SEN như thế nào?

TIM SEN cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ với trình tự thực hiện như sau:

 • Tư vấn các thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm;
 • Tiếp nhận chứng từ, tài liệu từ khách hàng và soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh;
 • Nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền về thành lập trung tâm;
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng;

TIM SEN luôn đồng hành cùng quý khách hàng xuyên suốt quá trình từ lập hồ sơ, nộp lên cơ quan thẩm quyền đến giai đoạn thẩm định tại cơ sở và bàn giao. Dịch vụ uy tín, nhanh chóng tại đây sẽ mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0903 016 246

0903.016.246