Các công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Các công việc của kế toán thuế được phân chia rõ ràng theo năm, quý tháng và hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về các công việc của một nhân viên kế toán thuế đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Những công việc của kế toán thuế phải làm

Những công việc chính, trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế là:

cong viec cua ke toan thue 1 - Các công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Những công việc của kế toán thuế phải làm

Những công việc chính

  • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế cơ quan thuế.
  • Hàng ngày tập hợp chứng từ, hóa đơn phát sinh để có thể theo dõi và hạch toán.
  • Cuối tháng lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).
  • Hàng quý làm báo cáo thuế mỗi tháng của quý đó và báo cáo quý về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo dùng hóa đơn.
  • Cuối năm lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho tháng cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV cũng như báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

cong viec cua ke toan thue 2 - Các công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Các công việc của kế toán thuế

Trách nhiệm của kế toán thuế

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế xảy ra vấn đề phát sinh.

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cỡ.

– Kiểm tra đối chiếu những bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp về thuế giá trị gia tăng đầu ra của toàn doanh nghiệp và phân loại theo thuế suất.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của toàn doanh nghiệp theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

– Theo dõi báo cáo tình hình tồn đọng ngân sách, nộp ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.

– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của những cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

– Lập hồ sơ ưu đãi đối với những dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới và điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có những vấn đề phát sinh.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế định kỳ hoặc khi đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào (dùng đèn cực tím) để đánh số thứ tự sao cho dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn nào không hợp pháp thông báo tới cơ sở có liên quan.

– Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán doanh nghiệp.

– Kiểm tra báo cáo tình hình dùng hóa đơn thuế để báo cáo với chi cục thuế.

– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế giá trị gia tăng VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả/nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế sao cho kịp thời khi có phát sinh.

– Cập nhật kịp thời những thông tin về Luật thuế và soạn thông báo những nghiệp vụ quy định có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cơ sở thực hiện.

– Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp ngân sách.

– Yêu cầu chấp hành các nguyên tắc bảo mật.

– Theo dõi tình hình giao và nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận).

– Theo dõi tình hình giao và nhận hóa đơn những đơn vị cơ sở.

– Hàng tháng, hàng quý phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ đó.

– Cập nhật và lập giấy báo công nợ với những đơn vị cơ sở.

cong viec cua ke toan thue 3 - Các công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên kế toán thuế

Quyền hạn của kế toán thuế

– Đề xuất hướng xử lý những trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế hiện hành.

– Nhận xét đánh giá khi có sự chênh lệch số liệu giữa quyết toán và báo cáo thuế.

– Hướng dẫn thực hiện việc kê khai và báo cáo thuế theo quy định.

– Những công việc khác có liên quan tới thuế.

– Mối liên hệ công tác của kế toán thuế

– Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài Vụ doanh nghiệp: nhân sự chỉ đạo, phân công và điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.

– Khi cung cấp số liệu liên quan tới nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của ban giám đốc

– Quan hệ với những đơn vị nội bộ thuộc doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tốt công tác.

– Nhận hay trao đổi thông tin cần thiết với kế toán cơ sở nội bộ.

Chi tiết những công việc của kế toán thuế theo trình tự thời gian

Công việc của kế toán thuế doanh nghiệp được chia ra là công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm như sau:

Công việc đầu năm

Vào tháng 1 đầu năm, tức từ ngày 01/01 – 31/01, những tài chính kế toán của doanh nghiệp cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Trong trường hợp, trong năm doanh nghiệp thay đổi mức vốn điều lệ dẫn tới thay đổi bậc thuế môn bài thì những kế toán thuế cần phải tiến hành làm lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau và nộp trước 31/12 của năm đó.

Công việc hằng ngày phải làm

Một kế toán thuế, mỗi ngày đều phải thực hiện thu thập và xử lý những loại hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động cũng như tiến hành hạch toán những chứng từ như: :

– Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào: Từ đó người kế toán thuế có thể theo dõi số lượng hàng nhập – xuất, hàng tồn kho một cách chính xác để xây dựng kế hoạch nhập hay sản xuất hàng sao cho kịp thời cũng như hạch toán phân bổ và trích khấu hao hợp lý cho chi phí sản xuất. Ngoài ra, những hóa đơn đầu vào, đầu ra còn giúp kế toán thuế theo dõi được công nợ của khách hay nhà cung cấp để tiến hành trả hay thu hồi công nợ đúng hạn.

– Nộp những khoản thuế phát sinh kịp thời để tránh tình trạng nộp phạt do nộp chậm.

– Theo dõi những khoản tiền chuyển về, chuyển đi trong ngân hàng dựa trên sổ phụ ngân hàng hoặc những sao kê chi tiết liên quan.

– Hạch toán quỹ dựa trên những phiếu thu – chi và giấy tờ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

– Kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh những hóa đơn giá trị gia tăng khi hóa đơn có sai lệch.

– Sắp xếp và lưu giữ những chứng từ, hóa đơn.

Công việc hàng tháng

Hàng tháng những kế toán thuế phải thực hiện những công việc như:

– Kê khai thuế giá trị gia tăng với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ trở lên

– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp từ 50 triệu trở lên

– Phân bổ những công cụ, dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định

– Kiểm tra định kỳ những hồ sơ của nhân viên, tiến hành làm HĐLĐ và đăng ký mã số thuế cho nhân viên

– Kiểm tra bảng chỉ tiêu để tiến hành cân đối công việc, tránh dồn việc

Công việc hàng quý

Tới mỗi quý những kế toán thuế cần:

– Tiến hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp thuộc diện mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng

– Tiến hành lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho những doanh nghiệp có phát định thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng

– Báo cáo tình trạng dùng hóa đơn của doanh nghiệp

cong viec cua ke toan thue 4 - Các công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Các công việc của kế toán thuế theo tháng/quý/năm

Công việc cuối năm

Cuối năm chính là thời điểm những kế toán thuế bận rộn nhất vì đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành bộ báo cáo tài chính.

– Để hoàn thành được bộ báo cáo tài chính, kế toán thuế phải kiểm tra, rà soát lại những vấn đề còn tồn đọng, chưa được giải quyết trong năm. – – – Kiểm tra những số liệu từ chi tiết tới tổng hợp cũng như những kê khai, hạch toán đã khớp với nhau chưa.

– Cần nộp báo cáo tài chính năm trong vòng 90 ngày tiếp theo của năm mới.

>>> Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm

– Tiến hành in toàn bộ những sổ sách để lưu trữ phục vụ cho công việc quyết toán thuế về sau. những sổ sách cần in bao gồm:

+ Sổ cái những tài khoản

+ Sổ chi tiết những tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

+ Những bảng biểu chi tiết

+ Những phiếu thu, phiếu chi đi kèm hóa đơn

+ Phiếu nhập kho, xuất kho,…

Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn trả lời được câu hỏi công việc của kế toán thuế là gì? Hiểu rõ hơn về nghề nghiệp này sẽ giúp ích cho bạn về định hướng của bản thân hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0903 016 246

0903.016.246