Mỗi loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh đều có bộ hồ sơ thành lập công ty riêng, không giống nhau.

Tuy nhiên, bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho từng loại hình doanh nghiệp đó là gì? Bài viết này sẽ chia sẻ vấn đề này cho bạn.

ho so thanh lap cong ty 1 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ để thành lập công ty cho từng loại hình doanh nghiệp gồm những gì?

Bộ hồ sơ thành lập công ty cần có những giấy tờ nào?

Bộ hồ sơ thành lập công ty gồm những giấy tờ sau đây:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên)/Danh sách cổ đông (đối với công ty CP).
 4. CMND hoặc căn cước hoặc hộ chiếu của Người góp vốn và Người đại diện Pháp luật.
 5. Giấy ủy quyền nếu có cá nhân đi nộp thay.

Chuẩn bị hồ sơ theo từng loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty của từng loại loại hình doanh nghiệp không giống nhau. Cụ thể:

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

ho so thanh lap cong ty 2 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam) và Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực (đối với người nước ngoài);
 • Đối với trường hợp không phải là chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp mà trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ(CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì cần bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Nếu là người đại diện góp vốn của tổ chức đó thì cần có bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

ho so thanh lap cong ty 3 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách các thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân thì phải có giấy chứng thực cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” đối với doanh nghiệp được thành lập bởi đầu tư nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đối với trường hợp không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp mà trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

ho so thanh lap cong ty 4 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ công ty cổ phần

Hồ sơ để thành lập công ty cổ phần:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị Đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông và cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài. Nếu cổ đông nước ngoài là tổ chức thì cần danh sách người đại diện theo ủy quyền;
 • Bản sao các giấy tờ:
  • Nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân thì cần có “Giấy tờ chứng thực cá nhân”;
  • Nếu người thành lập doanh nghiệp là tổ chức thì cần “Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng”;
  • Nếu doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Đối với trường hợp không phải là chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp mà trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ, Văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

ho so thanh lap cong ty 5 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm có:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Trường hợp không phải là chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp mà trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ, Văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

ho so thanh lap cong ty 6 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Hồ sơ công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ:
  • Nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân thì cần có “Giấy tờ chứng thực cá nhân”;
  • Nếu người thành lập doanh nghiệp là tổ chức thì cần “Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng”;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Trường hợp không phải là chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp mà trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ, Văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu.

Quy trình nộp hồ sơ thành lập công ty và nhận kết quả

Cách nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ thành lập cty theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ bằng 2 hình thức:

Nhận kết quả

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ trả về cho doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi.

Đăng ký nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở địa chỉ nào?

Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, thủ tục, hồ sơ đáp ứng điều kiện cần trước khi thành lập doanh nghiệp thì bạn nộp 1 bộ hồ sơ về Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 3 ngày.

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, còn nếu chưa thì bạn sẽ được thông báo để bổ sung và sửa đổi.

Hoặc có thể sử dụng dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trọn gói tại TPHCM. Họ sẽ hướng dẫn, tư vấn chi tiết về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp với chi phí đa dạng theo gói.

Nếu bạn lựa chọn chúng tôi – dịch vụ TIM SEN thì chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký hồ sơ pháp lý thành lập công ty trọn gói với mức phí là 1.200.000đ trong vòng 3 ngày.

Một số lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty

ho so thanh lap cong ty 7 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Những lưu ý khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty

Khi chuẩn bị hồ sơ các bạn cần xác nhận đầy đủ thông tin một cách rõ ràng, chính xác nhất về: tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở, loại hình doanh nghiệp, số lượng thành viên/cổ đông, tên người đại diện trước pháp luật, số vốn góp,..

Nếu hồ sơ bị có một số lỗi như: nhầm lẫn hoặc sai chính tả, tên doanh nghiệp bị trùng, địa chỉ không đúng hoặc không được đăng ký,…sẽ bị trả về cho doanh nghiệp để bổ sung, sửa đổi.

Nếu bạn là chưa có kinh nghiệm đăng ký hoặc lo lắng sai sót thì bạn nên nhờ đến dịch vụ chuyên đăng ký, làm hồ sơ mở công ty, doanh nghiệp có uy tín để được hỗ trợ tốt nhất, nhanh chóng và chính xác nhất cho bạn.

Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tim Sen?

ho so thanh lap cong ty 8 - Hồ Sơ Thành Lập Công Ty
Quy trình làm việc, xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty của Tim Sen

Đến với Tim Sen, đơn vị chúng tôi hỗ trợ đăng ký thủ tục, hồ sơ thành lập cty trọn gói cho quý khách chỉ với mức phí 1.200.000 đồng.

Trong thời gian 3 ngày, quý khách sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mà không cần mất nhiều thời gian. Bởi vì nhờ vào quy trình đăng ký hồ sơ thành lập công ty trọn gói tại Tim Sen thực hiện một cách chuyên nghiệp:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin, lắng nghe khách hàng, thấu hiểu sự quan tâm của quý khách và liên hệ tư vấn các quy định liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành xử lý

Dịch vụ mà Tim Sen cung cấp được chuyển hóa thành quy trình thực hiện, đảm bảo quy tình được đảm bảo chất lượng cho quý khách hàng

Bước 3: Phản hồi khách hàng

Cập nhật tiến độ công việc, tạo điều kiện khách hàng theo dõi, xử lý hồ sơ, đánh giá công việc mà Tim Sen đang thực hiện.

Bước 4: Hoàn trả hồ sơ thành lập công ty

Hoàn trả đầy đủ các hồ sơ mà khách hàng cần lưu trữ, đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ Tim Sen.

Nếu quý khách cần cung cấp thông tin về cách làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ qua:

Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec

 • Địa Chỉ: 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
 • Điện thoại:(028) 71 069 069
 • Hotline: 0903 016 246
 • Email: info@timsen.vn