#7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

Nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc hoạt động liên tục,… là các nguyên tắc kế toán cơ bản mà chúng ta cần nắm rõ và phân biệt.

Với mục đích giúp cho công ty ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính một cách chuẩn mực và chính xác nên nguyên tắc kế toán cơ bản ra đời. Để nắm được các nguyên tắc cơ bản ấy hãy cùng Tim SenCông ty dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM theo dõi bài viết dưới đây.

Nguyên tắc kế toán là gì?

Không như suy nghĩ của nhiều người, đã là nguyên tắc thì phải cố định. Nhưng các nguyên tắc kế toán này sẽ không ngừng được cải tiến; thay đổi và hoàn thiện để đáp ứng được sự phát triển chung của kinh tế. Nguyên tắc kế toán là toàn bộ những quy định được chuẩn hóa thành những chuẩn mực; quy ước được tổ chức; công ty thường xuyên áp dụng trong quá trình thực hiện hạch toán và lập báo cáo tài chính. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán này giúp những thông tin tài chính mà kế toán cung cấp đạt tới độ tin cậy nhất định. Có nhiều khác nhiều các nguyên tắc kế toán khác nhau.

cac nguyen tac ke toan co ban 1 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

#7 nguyên tắc kế toán cơ bản cần nắm

7 nguyên tắc kế toán cơ bản được luật kế toán ban hành đã giúp các công ty lớn; nhỏ tiện lợi trong việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo cơ sở những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đặc biệt nó giúp các kiểm toán viên đưa ra những lời khuyên đúng đắn và thích hợp một cách dễ dàng cho báo cáo tài chính; đồng thời giúp người dùng hiểu rõ và đánh giá một cách chính xác những thông tin của báo cáo tài chính.

1. Nguyên tắc Cơ sở dồn tích (Accrual basis)

Nội dung nguyên tắc cơ sở dồn tích (Accrual basis) quy định những nghiệp vụ kế toán; tài chính của công ty có liên quan tới tài sản; nợ phải trả; doanh thu chi phí; nguồn vốn sở hữu;… tất cả phải được ghi chép kỹ lưỡng vào sổ kế toán ngay ở thời điểm phát sinh; không dựa vào thời điểm thực tế thu chi hay tương đương. Các báo cáo tài chính khi lập trên nguyên tắc cơ sở dồn tích luôn cho chúng ta thấy rõ được tình hình tài chính ở quá khứ; hiện tại và tương lai của công ty đó. Thông qua nguyên tác này chúng ta có thể hiểu rằng mọi nghiệp vụ kinh tế của bất kỳ công ty đều phải được ghi chép vào sổ kế toán ngay lúc phát sinh giao dịch chứ không căn cứ vào thực tế thu chi.

cac nguyen tac ke toan co ban 2 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục (Going concern)

Nội dung của nguyên tắc này yêu cầu những báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cơ sở giả sử là công ty đang hoạt động và vẫn tiếp tục trong tương lai gần. Nếu trong trường hợp mà thực tế khác với giả định thì báo cáo này phải lập trên một cơ sở khác và đưa ra một giải thích thỏa đáng về cơ sở mới. Dựa trên nguyên tắc hoạt động liên tục bắt buộc kế toán phải không được lập quá những khoản dự phòng và theo đúng nguyên tắc. Yêu cầu về các khoản dự phòng này sẽ không được đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và khoản thu nhập thì càng không thấp hơn giá trị những khoản phải trả cũng nhiw khoản chi phí. Chỉ được ghi nhận doanh thu và thu nhập khi mà chắc chắn có các bằng chứng về khả năng thu được lợi ích kinh tế. Khoản chi phí phải được ghi nhận khi chứng minh về khả năng phát sinh chi phí.

3. Nguyên tắc giá gốc (Historical cost)

Tất cả các tài sản của công ty phải được ghi nhận theo giá gốc (Giá mà công ty phải chi để có được tài sản đó). Giá gốc được tính toán dựa trên số tiền hay khoản giá trị tương đương với số tiền đã thanh toán; phải trả hoặc tính theo giá trị phù hợp của tài sản đó được xác định ở thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản thay đổi, kế toán không được tự ý điều chỉnh; ngoại trừ có quy định khác cụ thể nằm trong luật kế toán, chuẩn mực kế toán.

4. Nguyên tắc phù hợp (Matching concept)

Nguyên tắc này nhắc nhở người dùng phải có sự phù hợp với nhau giữa việc ghi nhận về doanh thu và chi phí. Trường hợp khi người ghi nhận về một khoản doanh thu thì phải đưa ra được một khoản chi phí tương ứng liên quan. Khoản chi phí tương ứng với doanh thu gồm có khoản chi phí của kỳ trước hay là chi phí liên quan tới doanh thu của kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí tương ứng với khoản doanh thu ở trong kỳ phát sinh sẽ giúp công ty phân tích và tính toán một cách chính xác phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; điều này là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp cho nhà nước.

cac nguyen tac ke toan co ban 3 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

Nguyên tắc phù hợp

5. Nguyên tắc nhất quán (Consistency)

Cần có sự nhất quán trong một kỳ kế toán giữa những chính sách và phương pháp kế toán mà công ty đã chọn lựa để áp dụng. Nếu có sự thay đổi về chính sách hay phương pháp kế toán thì phải bổ sung vào phần thuyết minh báo cáo giải trình lý do và sự tác động của nó.

6. Nguyên tắc thận trọng (Prudence concept)

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu người kế toán phải luôn đưa ra phán đoán; xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng để lập những ước tính kế toán trong một số điều kiện mà mình không có sự chắc chắn. Thận trọng là không lập quá lớn những khoản dự phòng; không nên đánh giá giá trị cao hơn của các tài sản và khoản thu nhập cũng như không thấp hơn giá trị những khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi chúng ta có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu lợi kinh tế thì doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận. Tương tự như việc ghi nhận chi phí thì phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.

7. Nguyên tắc trọng yếu (Materiality concept)

Tính trọng yếu được thể hiện qua việc thông tin sẽ phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc những sai sót trong một số hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp bị thiếu thông tin hoặc thông tin không có sự chính xác cao có thể làm sai lệch báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin phải cần được xem xét kỹ lưỡng trên cả hai phương diện định lượng lẫn định tính.

Hy vọng các công ty có thể áp dụng các nguyên tắc kế toán cơ bản trên một cách đúng đắn và hợp lý nhất. Điều này nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong khi thực hiện nghiệp vụ kinh tế và lập báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0903 016 246

0903.016.246